Splošni pogoji

1. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu toprecords.eu, so last AY-a d.o.o. in se lahko s strani tretjih oseb uporabljajo le s soglasjem AY-a, v nekomercialne namene, ob tem pa se morajo objaviti vsa navedena obvestila o avtorskih pravicah. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin spletnega mesta je brez pisnega soglasja AY-a d.o.o. prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu toprecords.eu. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema toprecords.eu.

2. Omejitev odgovornosti

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti, kljub temu pa AY d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta toprecords.eu, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti AY d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato AY d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. AY d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last AY-a d.o.o.. V kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. AY d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Prav tako si AY d.o.o. pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu.

Upravljavec na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo spodbujanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov info@toprecords.eu.

3. Končne določbe

Upravljavec spletnega mesta ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen na spletnem mestu.

Za več infomracij o uporabi spletnega mesta lahko pišete na naslov info@toprecords.eu.

AY d.o.o.

Pošljite vprašanje